About us

บริษัท โบลแพค จำกัด

เราเป็นผู้ชำนาญการผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2534 ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน บริษัทได้มีการพัฒนาและปรับปรุงด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการนำนวัตกรรมใหม่และเครื่องจักรที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน ทำให้ผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ รวมไปถึงการจัดทำอุปกรณ์ช่วยต่างๆสำหรับแก้ปัญหาการใช้งาน พร้อมด้วยบริการที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ปัจจุบัน

อ่านต่อ

Product Category

Plastic Caps
Plastic Gallons
PET Bottles
Preforms

Certificates