เกี่ยวกับเรา

บริษัท โบลแพค จำกัด

เป็นผู้ชำนาญการผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2534 ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน บริษัทได้มีการพัฒนาและปรับปรุงด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการนำนวัตกรรมใหม่และเครื่องจักรที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน ทำให้ผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ รวมไปถึงการจัดทำอุปกรณ์ช่วยต่างๆสำหรับแก้ปัญหาการใช้งาน พร้อมด้วยบริการที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ได้แก่ ระบบ ISO 9001: 2015, GHPs, HACCP, และ Green Industry (ของกระทรวงอุตสาหกรรม) ซึ่งทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และส่งมอบสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก ภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เราจะไม่หยุดนิ่งพร้อมขับเคลื่อนและพัฒนาไปตามสภาพกลไกทางเศรษฐกิจ เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าในตลาดที่มีการแข่งขันสูงอย่างทุกวันนี้ ด้วยประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ เราพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ก้าวไปข้างหน้าสู่การเป็นผู้นำและเติบโตไปด้วยกัน


27 กันยายน 2564

ผู้ชม 11475 ครั้ง