Shrinking Sleeve Labels

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทางลูกค้า ทางบริษัทโบลแพคมีบริการอบฟิล์มให้กับสินค้า หากทางลูกค้าสนใจ กรุณาติดต่อเรา


17 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 3353 ครั้ง